De avond begon rustig, misschien wel te rustig. Het begon met een inwerking voor de nieuwe musicie, waarna het overging in een rustige borrel die zich tot middernacht tot stand hield. Er werd wat getekend en gekaart. De tappers vonden het nodig om wat glasscherven door de kroeg te slingeren voor wat extra geluk en drie gratis sneeën. Langzamerhand kwam er na middernacht het feestje eindelijk maar toch van de grond. Het werd al gauw gezellig en er werd er flink op los gedanst, het aantal dronken mensen groeide dan ook zeker. Dieper in de nacht werden we nog bezocht door gala gangers die de kroeg nog even opvulden, tot het tl aanging. De schoonmaak is ondertussen geweest en free bird is aangeslingerd, de naborrel kan beginnen!