Om de naam van de sociëteit te verklaren is een duik in de Griekse mythologie noodzakelijk. Jaren voordat een ster boven Bethlehem straalde, huppelde een jong, onschuldig godinnetje door een wei. Het bevallige meisje droeg de naam Europa. De oppergod Zeus, een type dat tegenwoordig zeker bij de Chippendales zou hebben gewerkt, had zijn oog laten vallen op het mooie maagdelijke godinnetje.

Maar helaas, Europa moest niets van hem weten; ze was een vrije vrouw en wilde dat graag zo houden. Zeus was echter niet voor een gat te vangen en sprak zijn goddelijke krachten aan om de gedaante van een prachtige stier aan te nemen. In deze gedaante ging hij naar het vrolijk springende meisje toe. Zodra Europa de stier ontwaardde temidden van het hoge gras, slaakte ze een gilletje van verrukking. Zo’n mooie stier had ze nog nooit gezien! Ze rende op Zeus af, die prompt voor haar neerknielde. In al haar naïviteit klom ze op zijn brede rug en streelde hem teder. Zijn opwinding onderdrukkend stond Zeus voorzichtig op en begon te lopen. Terwijl Europa hem streelde, ging Zeus sneller en sneller. Als een bezetene galoppeerde Zeus steeds harder en verder, wat argwaan wekte bij de maagdelijke Europa.

Na uren flink doordraven kwam Zeus met de doodsbange Europa op zijn rug aan op de zuidkust van Kreta. Daar bleek wie de stier werkelijk was. In een opwelling van lust verkrachtte Zeus Europa en hield haar jarenlang gevangen op het paradijselijk eiland. Hij nam haar wreed, keer op keer en liet niets van haar heel. Uitgewoond en al lag zij ergens in een hoekje. Toen kreeg de rusteloze Zeus weer de kriebels en moest hij op vrouwenjacht. Hij liet Europa, inmiddels een jonge, niet meer zo onschuldige vrouw, hunkerend naar liefde en bescherming, ontredderd achter op het mooie eiland.

Op dit eiland leefde een koning die jaren geleden al gehoord had over de lieftallige vrouw, die zo harteloos onderdrukt en misbruikt werd door de brute Zeus. Zeus had zijn koffers nog niet gepakt of een boodschapper snelde naar de koning met het verhaal dat de mooie Europa eenzaam in een hoekje zat te wenen. De koning, Asterion genaamd, steeg onmiddellijk te paard en spoedde zich naar Europa. Zodra hij haar zag werd hij overmand door een zo grote schoonheid. Hij knielde voor haar neer, boog zijn hoofd en vroeg haar ten huwelijk. Europa stortte zich in zijn armen en zo werd koning Asterion de beschermheer van Europa.

Dit artikel verscheen in de Almanak 1999-2000 “Opmerkelijk” van AEGEE-Enschede.