Een ietwat laat, logboekstukje deze keer. Dit in verband met herstel na een lange, leuke avond. Voor het ESN feest was er namelijk een afstudeerborrel, welke gekenmerkt werd door goed eten, leuke herinneringen en veel kadmoten. Deze bleven allen hangen waardoor het (voor het eerst in mijn SB-jaar) om half tien, toen het ESN feest officieel begon, niet helemaal leeg was in de kroeg! Het ESN-bestuur vroeg zich ook af waar al deze mensen vandaan kwamen, maar hebben ongestoord kunnen aankleden.

In verband met buitenlanders die naar huis gingen was het niet zo druk als gewoonlijk op het ESN feest, maar tegen een uur of twee was de kroeg toch goed vol. Het podium was volledig gevuld met dronken AEGEE'ers, en de aanwezige buitenlanders gingen daarom maar op het kleine podium en de vloer uit hun dak.

Tegen het eind van de avond waren een paar dronken audentianen nog zo vriendelijk om ons bier te geven, dat dit naar beneden gegooid werd door het trapgat was weer wat jammerlijk. Na afloop volgde een vlotte schoonmaak, waar het ESN-bestuur twee oud-bestuurders voor had gesjaakt. De naborrel ging van start en voor mij betekende dat toch al gauw mijn bedje…

Aanstaande dinsdag is er weer een gewone kroegavond, tentamens weer voorbij dus komt allen. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de vooractiviteit van donderdag, een echte flair-workshop in de kroeg!