De avond begon vroeg met een brainstorm voor de ludieke actie. Er werden veel goede en minder goede ideeën geopperd en uiteindelijk zijn er een aantal mooie punten uitgekomen. Na dit alles druppelde langzaam de mensen binnen, wat uiteindelijk resulteerde in een zeer goed gevulde kroeg, hulde daarvoor! Het bier vloeide goed en rond twaalf uur kwam onder luid geschreeuw de SU commisie zich presenteren met de naam "The Green Trip".
Deze avond zou niet compleet geweest zijn zonder het breken van een record. Er werd een ABN-vlag met een te lang touw tevoorschijn gehaald, en zo werden er verwoede pogingen gedaan om met zoveel mogelijk mensen tegelijk touwtje te springen. Dit is uiteindelijk gezet op 6 man tegelijk. Echter werd er niet alleen een record gebroken, de tl-balk werd het slachtoffer van de enthousiaste touwslingeraars.
Tegen een uur of twee begon het langzaam wat rustiger te worden, tot er rond drie uur nog een man of 15 aanwezig waren die tot de tl bleven. Daarvan waren een aantal mensen al zeker een uur bezig om weg te gaan, maar dit werd door groepsdruk en de gezelligheid steeds uitgesteld. Na een snelle schoonmaak met 7 man nog nageborreld tot de arbeiders al onderweg naar hun werk waren en we in een zwakke zonneschijn naar huis konden fietsen.