Deze dinsdag stond in het teken van Gulpener Korenwolf en de nieuwe almanak. Om deze redenen (redelijkerwijs moet ik toegeven dat de almanak waarschijnlijk het meest doorslaggevend was voor de meeste kroegbezoekers) waren er voor een dinsdag bovengemiddeld veel mensen. Het 'luxe witbier' smaakte goed en de kroeg vulde zich vol verwachtingsvolle zieltjes.
Om twaalf uur kwam de almanakcommissie met revolutionair mooie hoofdbandjes om het podium op, een grote kist meetorsend. Het licht ging uit, de spot ging aan en de kist ging open. Vanuit de kist scheen een theatraal licht en onder begeleiding van een revolutionair slecht muziekje kwam uit de kist Lotte tevoorschijn, in het tenue van een revolutiestrijder. Zij bracht de nieuwe almanak, welke zij aanbood aan onze praeses Jelmer, die prompt het verenigingslied inzette. Na deze muzikale onderbreking kon het uitdelen des almanaks beginnen en kon iedereen zich vergapen aan de mooie lay-out en alle goede stukken. De rest van de avond werd door eenieder benut om bij elkaar persoonlijke, minder persoonlijke, goede, minder goede, zatte, flauwe, lieve en nog zattere tekstjes op de schutbladen te schrijven.
Onderwijl werd er flink gezopen en tegen vier uur was iedereen naar huis gedweild. Er werd efficiënt schoongemaakt en inmiddels zitten we aan de naborrel, wat voor Houdijn de eerste keer is; waar zo'n commissie al niet goed voor is!
In als onze wijsheid hebben Berend en ik besloten dat het een heel ingehouden en vooral korte naborrel wordt, zodat we morgen fris en uitgeslapen zijn om weer de hele middag bier te drinken tijdens het bierfietsen! Dus voor alle gave mensen die erbij zijn: tot morgen!