De avond begon met hele foute muziek. Liedjes als "Liposuction", "Bier en tieten" en "Oops I did it again" zorgden voor een uitstekende sfeer. Vooral Van Domburg bewees wederom zijn uitgebreide kennis van hele foute muziek. Er kwamen maar weinig mensen vroeg aanzetten en het beloofde dan ook een rustige avond te worden.
Echter, de hoop op gratis bier lokte uiteindelijk toch veel mensen uit hun grot en rond half 12 was er een massale instroom van dorstig volk. Zij konden nog net de presentatie van de TT meepakken die een quiz had georganiseerd over Tsjechië. Hier bewees Van der Hoorn zijn kennis en won de meter bier (op te halen in Plzen).
Na kort gewacht te hebben was het tijd voor de nieuwe JC om de aandacht te pakken. Waar zo veel JC's gefaald hebben in dit opzicht, hadden zij, dankzij een goed plan en degelijke voorbereiding, geen moeite om de belangstelling van het publiek te krijgen. Zij gingen namelijk met hun rug naar de bar staan waarna het SB en de tappers bekertjes, pitchers en zelfs emmers water over hen uitstortte. De aandacht was getrokken. Terwijl Asterion verduisterd werd en de Stroboscoop flikkerde liep de JC naar het podium waarna zij een kort verhaal hielden. Vertigo bleek de naam. Eindelijk kreeg het volk zijn bier dat, mocht het glas niet in 1 keer leeg gaan, zij op de viltjes konden plaatsen die Vertigo had gemaakt.
Nadat de JC uitgebreid gefeliciteerd was gingen veel mensen er vandoor. De harde kern bleef te goeder trouwe wel achter en het feest kon beginnen. Er werd goed gedanst en gezopen. Toen het zuipen de overhand kreeg werd het echt gaaf. The Offspring, Happy Hardcore en House of Pain kwamen allemaal voorbij. Springen en schreeuwen werd de trend.
Om 10 voor 4 hebben wij gezamenlijk ons allerlaatste laatste rondje erin gegooid waarna meegeblèrd werd op Hazes en De Stad Amsterdam. Gezien komende dinsdag hoefde er niet veel schoongemaakt te worden en kon de naborrel dus snel beginnen. Want hoewel wij tijdens onze dienst een biertje niet geschuwd hebben, hadden wij een aardige dorst opgebouwd gedurende de avond. Er werd vooral gemijmerd over de avond en het afgelopen jaar waarbij woorden als "Vroegah" niet geschuwd werden. Ook het SB van Taste vereerde ons nog even met een verzoekje.
Om half 9 had bovengetekende helaas een onmisbaar college en dus moest de naborrel even onderbroken worden. Om half 11 trof ik gelukkig Steenis en Anita nog enigszins wakker aan in Asterion en hebben we na een laatste whisky bakkertje bart vereerd met een bezoek. Na het broodje zijn we het aankomende SB lastig gaan vallen in de C&A waar ze hun gilletjes aan het ophalen waren.
Ergens rond half 12 zijn we naar huis gegaan en was het mooi geweest.

Het bovenstaande verhaal doet eigenlijk af aan de avond aangezien lang niet alles erin staat. Samenvattend kan ik wel zeggen dat wij het een geniale dienst vonden en het een passende afsluiting is van een jaar lang diensten draaien. Tot komende dinsdag!

Het idee was goed,

Asterion!

Jansen, Van Hamersveld en Van Steenis.