Blijkbaar had nog niet iedereen door dat de tentamenweken al zijn afgelopen. Jammer. Desalniettemin een geslaagde avond, die ik nu ga af ronden met een welverdiende nachtrust. Althans, als het kipfiletverhaal van Rengelink niet al te veel nachtmerries veroorzaakt. 🙁

Truste en tot donderdag bij de IK-presentatie, waar ieder zichzelf respecterend lid uiteraard bij aanwezig is!