De avond begon al vroeg met de HRWG-discussieavond. Hierin werd gediscussieerd over diverse maatschappelijke issues die recentelijk in de media zijn geweest. Dit vervuld door een groep leden en 2 politieke (VVD, Groen Links) gasten.

Hierna volgde een erg rustig verlopen kroegavond. Incognito bracht 'de unit' mee en heeft goed gebruik gemaakt van dit tappersgilde-onvriendelijk tappunt. Metselaar was aanwezig namens de SB-fanclub en heeft zich duidelijk geprofileerd. Het nummer 'Pizza Calzone' werd tot vervelens toe aangevraagd door een zeker clubje;) , maar uiteindelijk heeft het clubje toch maar hun zin gekregen.

Een korte naborrel heeft gevolgd, waarbij bleek dat de rookmachine toch echt verstopt zit, jammer…

Tot donderdag bij de almanakuitreiking!