Het eerste feest na de Kick-In. Het eerste feest van de HAIP.
Rainbow Road door Board XXX en KB XXXI.

De kroeg was omgetoverd tot een prachtige racebaan en er liepen meerdere Mario’s en Luigi’s rond. Naast het openingsfeest van de HAIP was dit ook de laatste kroegavond van Board XXX. We beloofden een mooi feest en weinig emoties, maar het tweede deel konden we helaas niet waarmaken. Bij de eerste klanken van Closing Time en Piano Man braken bij sommigen de sluizen open en stroomden de tranen door de kroeg. Het was een waardige laatste kroegavond, maar maandag wordt het bestuursjaar van Board XXX officieel afgesloten tijdens de Wissel-ALV. Er was een mooie opkomst, de muziek was prettig en dansbaar en zelfs de airco deed vanavond goed zijn werk, waardoor niet iedereen de kroeg uitsmolt.

De HAIP is begonnen, we zijn klaar om samen zes weken lang te knallen en alle sjaars de mooie kanten van onze vereniging te laten zien.

Op de vereniging!

Namens Board XXX,

Wietske