De avond begon wat rustig met een spelletje regenwormen tussen SB, tappers en Troelen. Dit vredig gedobbel werd verstoord door KADMOS die een ode aan Mondu bracht op het podium, daaropvolgend stroomde de kroeg langzaam vol en met DJ Moes werd er een goed feestje gebouwd. Toen een groot gedeelte van de aanwezigen benieuwder was naar een niet nader te noemen andere sociëteit in de Pakkerij, liep dat feestje enigszins abrupt over in een borrel, die ook weer werd gevolgd door een kleintje schoonmaak en een naborrel. Jammerlijk genoeg vonden nogal veel leden het nodig hun jas achter te laten, waardoor wij theoretisch van een flinke sinterklaasliederen-repetoire hebben kunnen genieten. Ware het niet dat de creativiteit ver te zoeken was (op een gedicht na) en de keeltjes na een avond feesten niet geheel gesmeerd meer klonken (en sommige keeltjes zelfs niet, schande!). MusiCie, Tappers, Bedankt!