Van Stratum:

Waerde leden,

Heden avond is het mij een genoegen u te verblijden met een verhaal over de afgelopen avond. Ik zou dit verhaal kunnen samenvatten tot drie enkele woorden, maar ik zal trachten dit uit te rekken tot een verhaal van formaat. Het SB, naïef als zij is, besloot ten slotte in al haar wijsheid dat het een goed idee was mij dit stuk te laten schrijven.

Laat ik beginnen met het begin: het was een schrale bende. Toen ik om half 12 de kroeg kwam betreden was deze enkel gevuld met een aantal zeer oude lullen die er een feestje van probeerde te maken en een aantal sjaars die dit niet begrepen hadden. Gelukkig was er mijn vriend de dobbelbeker nog aanwezig en kon ik mij hier enigszins mee vermaken. Inmiddels begon de drukte in de kroeg een hoger niveau aan te nemen. Hiermee steeg het niveau van gezelligheid echter niet…

Een verjaardag en een paar biertjes later was de avond alweer rond het twee-uur-punt aanbeland. De kroeg begon leeg te lopen en de enige mensen die het nog naar hun zin leken te hebben waren een stel paupers, dat vanwege niet nader te noemen reden de kroeg hadden kunnen betreden. Na enig aandringen werd er besloten tot het verkondigen van de laatste ronde en tot ieders (dit waren helaas niet zoveel mensen meer) genoegen verdwenen de paupers in de nacht en kon er begonnen worden met het schoonmaken van onze prachtige kroeg.

Uiteraard verliep dit ook niet zonder slag of stoot dus waren er toch niet minder dan drie externen nodig om alles op orde te krijgen. Gelukkig zitten we inmiddels enkele uren aan de naborrel en heb ik er, in samenwerking met dhr. Moes, voor kunnen zorgen dat de leden (en externen) die nog aanwezig zijn voorzien zijn van een leuke avond muziek. Tijdens deze naborrel was er nog een leuk onderonsje tussen een niet nader te noemen oud-taste-sb'er en een niet nader te noemen externe meid van audentis. Helaas is tijdens dit schrijven het vermaak reeds tot een einde gekomen en kan ik mijzelf met de rest van de aanwezigen enkel nog op de drank storten.

Ik hoop van harte u allen de komende weken, dan wel maanden, in grotere getalen te mogen ontvangen in onze prachtige kroeg. Er is immers geen enkele reden om uw dinsdag- en donderdagavond elders te besteden.

In droefenis over de opkomst groet ik u,