De Olympische Spelen… De kroeg was versierd alsof het een race was om het einde van de avond te halen. Voor sjaars is dit natuurlijk een feit in verband met de TL-punten, maar oudere jaars zijn hier natuurlijk (lang niet allemaal) al goed op getraind. Flink gezweet werd er in ieder geval wel. De kroeg was schitterend aangekleed en langzamerhand liep de kroeg vol. Het feest kwam een beetje moeizaam op gang, maar barstte later op de avond toch los. Met als hoogtepunt van de avond, of juist niet, het bestuur wat in de kleuren van het logo rondliep, waarbij groen voor 'scoren' stond, maar toch jammerlijk faalde… Ook waren de sjaars goed vertegenwoordigd, maar één redde het tot de finish. Vlak voor de eindstreep werd er echter nog een smerige maar nodige tackle uitgedeeld, omdat externen aan het eind nog voor wat spanning in de brouwerij zorgden.