Deze dag begon met veel gestress, er was namelijk nog geen bier. De tanks werden nog aangelegd en het was nog een puinzooi in de kroeg. Gelukkig voor ons waren de tanks op tijd gevuld en bleef de kroeg ook nog na openingstijd nog leeg en konden we de kroeg toonbaar maken, klaar voor de Geste dag van FACT en het daaropvolgende open Pakkerij feest.

De opkomst was in het begin zeer laag, iets wat we geheel in lijn van de vorige jaren hadden verwacht. Toch stond de kroeg van het ene op het andere moment bom vol en onstond er zowaar een heus feestje. De KADMOS tafel werd naar het midden gesleept en er werd gedanst op de beats van de MusiCie door een gevarieerd publiek.

Het feestje ging zo lekker door, dat we nog even langer zijn opengebleven tot half 5, waarna de zatte menigte mensen na het aanheffen van het verenigingslied en het volkslied huiswaarts kon keren.

Een redelijk vlotte schoonmaak leidde er toe dat er uiteindelijk met louter (oud-)SB van een SSA tot in de vroege uutjes werd gekaart.

Tappers, Musicie en natuurlijk de bezoekers: bedankt voor een mooie avond en tot dinsdag!