Het is niet gebruikelijk om een logboekstukje over een afstudeerborrel te schrijven, maar dit keer wordt er toch even een uitzondering gemaakt voor onze geliefde oud-SBer. Een speciale editie over Tim Klifman's laatste momenten als student!

Het begon allemaal met (hij was zomer 2009 begonnen met afstuderen overigens 🙂 ) het afstudeercolloqium afgelopen woensdag. Na een zeer lastige, maar leuke colloqium (vooral door zijn verwijzingen naar bier en magie) had hij eindelijk zijn MSc binnen, met een 8! Hierbij had hij zijn eerste stap naar burgerschap gezet!

Donderdag ging Klifman dan zijn laatste laatste laatste dienst draaien. Zonder baard en in zijn gilet, zag hij er weer uit als de Klifmeister in 2003. Op deze avond werd ook het thema van de almanak gepresenteerd door de lustrumalmanakcommissie (mooie woord voor Scrabble). Het thema van dit jaar luidt 'Rhapsody'. Aangezien er nog redelijk veel kroegbezoekers waren, die niet wist wat het was: Een rhapsody is een muziekstuk dat bestaat uit verschillende delen, die door een samenhangend thema toch een geheel vormen. Na de presentatie ging het feestje onder de autoriteit van Tim verder. Hoewel er verder niks bijzonders gebeurde werd het wel een gezellige donderdagavond in Asterion. Toen de kroegavond voorbij was, vond Tim het toch even nodig om de kroeg grondig schoon te maken. De bar was sinds tijden niet meer zo schoon geweest als die avond.

Terwijl Tim druk bezig was met zijn vrienden op vrijdag een pre-afstudeerborrel te houden, werd er stiekem een heel gaaf plan opgezet voor Klifman's daadwerkelijke afstudeerborrel door vele oud-SBers.

Afgelopen zaterdag was het dan zover! Om 19.30 kwamen dan de eerste gasten binnen. Terwijl de kroeg langzamerhand volstroomde met mensen vanuit heel Nederland, was Tim zelf nog nergens te bekennen. Hij kwam (zoals gewoonlijk) te laat binnen om 20.00. Heel veel felicitaties en cadeautjes later werden de praatjes gestart. Om te beginnen met de schepper van Klifman, mama Klifman!
Hierbij werden vele foto's getoond uit Tim's jeugd. Wisten jullie dat Tim in zijn jeugd een uitgever was van zijn zelfgemaakte comicserie 'De Moord', met als hoofdrolspeler agent Driehoek? Na het gelach van de bijhorende foto's eindigde de presentatie van mevrouw Klifman.

Opeens werd het plan van de oud-SBers uitgevoerd. Het podium werd omgetoverd tot een rechtbank en Tim werd aangeklaagd voor het feit dat hij een veel te uitbundige studentenleven had geleid. Hij werd voorgeleid en moest plaats nemen op de beklaagdenbank bestaande uit een klein lullig podiumblokje. Daarentegen kwam niemand minder dan Michiel Rutjes op als de 'zeer neutrale' rechter. Er waren vele mensen die nog een appeltje te schillen hadden met onze Tim :7, maar gelukkig stond Tim er niet alleen voor. Hij kreeg gelukkig hulp van een flesje Advocaat >:) .

Met het supersnelrecht waarbij Tim niks mocht zeggen, werd een casus van 2,5 uur (het was al ingekort, anders zou het nog wat langer geduurd hebben..) doorlopen waarbij Tim met feilloze bewijzen werd geconfronteerd uit zijn verleden. Alle getuigenverklaringen (met foto's van Tim's extraordinaire avonturen) bleven maar komen. Net als men dacht dat het niet erger kon, kwam weer een nieuw verhaal die net een stapje erger was. Ook het SB werd opgeroepen om te getuigen tegen deze jongeman voor het feit dat hij in zijn tijd bij AEGEE-Enschede zoveel heeft gezopen, dat dit de kosten van een jaar kroeghuur kan dekken. Hierbij kreeg Klif van ons de speciale pul van verdienste (ook eentje? Heel goed zuipen dan!). Na een laatste brief van de Kasco over de vele (financiële) diensten dat Klif geleverd had, werd er na kort beraad het vonnis van Timotheüs Edgar Klifman bekend.

Het vonnis is tweeledig en luidde als volgt:

1. De hooggerechtshof bepaalt hierbij dat alle aanwezigen op zijn borrel verder mogen zodat de factuur die Tim ontvangt, hem zijn leven bij zal blijven.

2. De hooggerechtshof veroordeelt Timotheüs Edgar Klifman hierbij na heel veel jaren student te zijn geweest, heel veel gezopen te hebben en vele avonturen beleefd te hebben tot burgerschap.

Het tweede gedeelte van het vonnis werd toen onder luid applaus ontvangen door alle aanwezigen in de kroeg. Hierna barstte het feest los in de kroeg! De uitspraak werd goed gevierd :B. Klifman zelf was echter niet heel goed aanspreekbaar meer. Deze jongeman had het zwaar te verduren gehad tijdens het proces (voornamelijk door de jenever en zijn Advocaat).

Om 02.00 vond hij het toch welletjes, en ging hij (als een echte burger) maar vroeg naar bed. Het feest kwam hierdoor ook teneinde…..

Al met al een koningen avond! Met een van de leukste (en langste) afstudeerpraatjes die ik tegen ben gekomen.

Beste Tim Klifman, namens het SB van harte gefeliciteerd met je afstuderen! Hartstikke bedankt voor je tijd en inzet voor de kroeg (zelfs vlak voor je afstudeerborrel) en we wensen je heel veel plezier en succes met je volgende levensfase! 🙂