Gastspreker: meneer Evan Settelaar, BSc

Heden avond, de tribuut aan opa, meneer Klifman, begon voor menigeen al relatief vroeg de dinsdagmiddag. Blij toe bleek opa Klifje onverwachts reeds de menige voorbereidingen getroffen te hebben met behulp van de nodige troepvoorziening van -Drienerlo hofleverancier Het Goed. Het feit dat aan een lelijk kleedje een prijskaartje hing van 'slechts' 15 euro's, waarschijnlijk ontvreemd uit een willekeurig Enschedees bejaardentehuis, is louter bijzaak.

Rond 18u zat de sfeer er onder de aankleders al goed in, ondanks de afwezigheid van de premium pilsner. De ondertafelse White Russians boden onderwijl uitkomst en vonden ook de rest van de avond gretig aftrek (hihi). Mede dank aan de vele meegebrachte platen door Jan Lid et al. Hulde! Eenieder die een plaat (LP) naar de kroeg heeft gesleept heeft immers een shotje verdiend!

Zonder gein, opa Klifman en oud-retentio's hebben zowaar een ware Guitar Hero arena weten te construeren (lees: met behulp van kippengaas), waarvan ieder bouwkundig element nauwelijks overbodig bleek. Na 3 nummertjes bleken dan ook de (hoge) verwachtigen ruimschoots teniet gedaan, en werd het repertoire van meneer Klif en compagnon Hahn weder aan een divers publiek ten gehore gebracht, tot hun tamelijk ietwat grotere vreugde. Bingo beek eilaas niet zo'n succes. SB 2008 aan de tap iets beter!

Veel teveel platen werden door Jan Lid et al. aangeboden, waarbij zelfs opa Klif geregeld geen raad mee wist. De gehuurde draaiset bleek echter dusdanig veel potentieel in zich te hebben dat deze hopelijk vaker in Asterion te vinden zal zijn, effectknopjes incluis.

Al met al was het een topavond met veel oude troep uit tijden dat de 'Oude Markt' nog 'Markt' heette, toen de asbakken nog gevuld op de bar stonden en Grolsch nog uit houten fusten tapte, en dat je daardoor moest doorzuipen om de kachel nog aan te houden!

SB 'YO!