Een donderdag in de aanloop van de tentamenweek, wat kun je dan verwachten? Inderdaad, rust in Asterion. Zoveel rust, dat Deef en ik er even aan dachten dat om 1 uur de naborrel al zou beginnen. Niets is echter minder waar, daar de avond rond kwart voor één opgevrolijkt werd door de aankomst van een zevental schone jonge vrouwen, wier aanwezigheid zeer gewaardeerd door het aanwezige (mannelijke) publiek. Helaas taaiden zij nogal vroeg weer af, waardoor de gezelligheid zoals gewoonlijk weer van de stamgasten af moest komen.
Gezien het XXIe tapte én draaide stond dit garant voor een gestaag komen en gaan van leden en niet-leden, van wie we enkele na het breken van teveel glazen de deur hebben gewezen. Toch waren er tegen het eind van de kroegavond voldoende leden over om degelijk mee te kunnen naborrelen.
Dit gebeurde dan ook zeker, het is nu tegen zeven uur en het lijkt erop dat het nog even door zal gaan. Hoewel Deef in hogere sferen is durf ik toch te zeggen: op ons aller Asterion!