Deze donderdagavond stond in het teken van de etiquetteworkshop door Incognito en de presentatie van de toen nog OBK/jaarclub Z hetende jaarclub. De heeren hielden een interessant verhandeling over de ins en outs van de gala-etiquette. Zo werden ondermeer het uitnodigen, het dineren en het dansen aangestipt, eindigend met de vrouwelijke galaplicht betreffende cake en slagroomtaart. Om stipt 12 uur werd Asterion gevuld met een enkele opblaaskrokodil, welke vervolgens werd platgespoten door de leden van de nieuwe jaarclub, resulterende in zijn voortijdige dood. Na de leden en masse zelfmoord gepleegd hadden was gelijk de naam van deze jaarclub bekend, niet Z of OBK, maar Suicide.

Na deze lugubere presentatie was het tijd voor feest, maar hoe zeer GuyJay, Peter (van Pieter en Peter) en De Meeschter ook hun deejay kwaliteiten aanwendden, het feest kwam slechts gematigd los. Om drie uur was hielden de DJ's het voor gezien, een rijk gevulde playlist achterlatend. Helaas kon zelfs Korsakoff geen opleving van de sfeer teweegbrengen, hetgeen resulteerde in een stipt om vier uur ingeluide laatste ronde. Na een niet al te vlotte schoonmaak bevindt het grootste gedeelte van Suicide (of was het nou Opblaaskrokodil?) zich nog aan de bar, het ochtendgloren en arbeiderslawaai in het vooruitzicht.