Een SMIT-feest zoals het hoort. Na rustig begin kwamen de SMITters in grote groepen van de campus gefietst en kon een goed feestje beginnen. Ook het aantal AEGEE-leden was respectabel. Het voltallige bestuur was aanwezig op het laatste feest in hun bestuursjaar.

De afsluiting van de naborrel werd gevormd door het bekijken van een Duitse natuurfilm die door een bezoeker is achtergelaten en door Klifman gevonden werd. Uiteraard was zijn aandacht direct afgeleid van de schoonmaak. We zijn benieuwd of deze nog opgehaald wordt.