De Almanak is er er dat mocht toch zeker gevierd worden! Met een chocoladefondu en 2 cocktails werd de avond geopend. Daarna kwam de almanak veilig in een kluis zodat de almanak geen kleerscheuren op zou lopen. De kroeg veranderde daarna in een soort schrijfzaal, omdat iedereen elkaar een boodschap wilde meegeven voor de toekomst.
Mijn boodschap aan iedereen: Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus! Drinken en dansen zult gij! Geniet van je studententijd in Asterion, voor je het weet is het voorbij..
De avond verliep evenzo en het 'Hora est' deed de gevreesde 'lumus' ontwaken.