Het is een mooi jaar geweest! Het is een woelig jaar geweest!

Een jaar SB is gewoon een top-tijd. Nuchter zijn als iedereen in je societeit zat is, en zat zijn als iedereen dat niet is. Van een aantal incidenten is dan ook de toedracht niet meer te achterhalen, toch mag aangenomen worden dat de oorzaak gezocht moet worden achter het feit dat je als beheerder van het bier, het risico met zich meebrengt dat je persoonlijke consumptie hiervan lineair meestijgt.

Tevens moet worden medegedeeld dat naar aanleiding van een onderzoek van TNO gebleken is, dat onder de hoek waarop de plant de grond raakte, hij onmogelijk van de noodtrap afgegooid kon worden. Tevens bleken de op de plant aangetroffen residuen dermate beschadigd dan een dna-profiel ook geen dader aan kan wijzen.

Ook moet worden medegedeeld dat de getuige die enkele sb-ers het raam van de vereniging bovenons in zag klimmen, op forensische gronden onderuitgehaald is. Het bleek onmogelijk om bij die stand van de zon, om half 7 in de ochtend, te zien wat zich afspeelt op de noodtrap. Tevens is gebleken dat deze getuige, de zogeheten neger-van-de-klokkeplas, dermate in een toestand was, dat hij niet in staat was eervolle en onschuldige sb-ers te herkennen.

Tot zover mijn laatste blaatverhaal.

Veel succes aan het nieuwe SB!