Wat een mooie avond was het. Eerst waren er flink wat presentaties: de dies, de tt en het congres presenteerde zich. Er was breakdance, er was capuera(?). Op een gegeven moment hadden de congresgangers er genoeg van, en deze pakten hun tassen om een tukje te doen. Natuurlijk bleef het daarna nog lekker doorgaan, en om 4:30 kon de naborrel beginnen. Eerst kwamen er wat zatte apen van een niet nader te noemen oranje-genootschap die een cantus zouden organiseren in de hal van de pakkerij. Even later bleken er (buiten) banken neergezet te zijn, en was er intussen een cantuspubliek van zo’n 25 man groot. Natuurlijk was er in Asterion meer te doen, namelijk het record pitcher-atten proberen te halen, dit keer Q tegen Rama. Q won, maar een record zat er niet in. Uitdagers mogen zich bij het SB melden. En tot zover, tot morgen…