Eerst een deegelijcke afstudeerborrel van oud-SB’er Hugo Elings. Gefeliciteerd!

Daarna een kroegavond waarbij de Pandemonen die in grote getale aanwezig waren bij de borrel waarschijnlijk zo lam waren dat ze maar heel snel richting bed en bitch vertrokken. Zo bleven er maar weinig mensen over in de kroeg.
Om de bezoeker toch wat vermaeck te geven hebben we de lullo’s maar aangezet op de beamer. Dit was ook wel te pruimen.
Om twee uur maar de laatste ronde omgeroepen omdat de leden het qua opkomst massaal lieten afweten. Een goede naborrel met mijn twee vrouwelijke assistentes 😛 en daarna lekker slapen om morgen weer op tijd in de kroeg te zijn.

Vergeet niet dat er morgen voetbal gekeken word in de kroeg, WEES ERBIJ!

Doe maar doe maar mee, doe maar doe maar doe maar mee!