Bij gebrek aan een verhaaltje van het nieuwe SB gebruik ik, waarschijnlijk voor het laatst, mijn admin-rechten om hier toch een klein verslag te plaatsen over afgelopen avond.

Vanaf 11 uur ’s ochtends zijn wij druk bezig geweest met het vullen van fusten met water en het verspreiden van 15.000 bierviltjes over onze mooie vloer. Ook de sprinkler-installatie mag niet onvermeld blijven al hield deze het niet lang uit doordat een aantal leden er een uitermate goede houvast in zagen.

Om half tien waren de eerste mensen in de kroeg en werd er volop met het aanwezige meel gekliederd (Roel!). Druk leek het niet te worden maar om 11 uur stond de kroeg toch redelijk vol. Ik zou dan ook graag alle aanwezigen willen bedanken. Na wat naborrel liedjes (met een wel heel goede timing) was het de beurt aan achtereenvolgens de voorzitter van de vereniging, de e.t. praeses en de h.t. praeses.

Ondertussen was het bier afgesloten en bleef het afgesloten tot zeker half ??n waarbij het oud-SB uiteindelijk maar een handje heeft meegeholpen in de kelder. De mooi afgebakende arena werd ook volop gebruikt en meer dan eens waren kreten van afschuw te horen vanuit het publiek aan de laffe kant van de kroeg.

Ten slotte wil ik, ook namens Matthijs en Vincent, het huidige soci?teitsbestuur veel succes wensen met het komende halfjaar. We zullen nog vaak in de kroeg te zien zijn waarbij we de herinneringen aan vroeg?h nog wel eens op zullen halen.