Het was zo’n borrel dat rond een uur of 10 de eerste opmerkingen geplaatst werden dat het misschien wel zo rustig was dat om 12 uur de deuren van Asterion zouden sluiten om de borrel te hervatten bij Alpha. Maar met de gedachte in het achterhoofd dat nog twee commissies op de tweede verdieping vergaderden, werd de borrel stug voortgezet. Nadat bleek dat de bezoekers niet in die commissies gezocht moesten worden, moest de blik verruimd worden. Gelukkig had FACT met alle verenigingsbesturen zojuist gedineerd, waarna zij een ronde maakten in de pakkerij. Toen zij ook inderdaad de kroeg bezochten was de kroeg voor een tentamenborrel, weer goed bezocht.
Nadat het FACT en de besturen zich weer verplaatst hadden naar een andere verdieping van de Pakkerij, was het weer tijd voor het fust-grabbelen. Hidde had, met zijn speciale handschoen, het geluk om een rode bal te grabbelen, waardoor dus de hele avond gratis bier gedronken mocht worden. Met het aantal kroegbezoekers dat op het moment aanwezig was, achtten de tappers het nodig om een inval te doen bij het kroegpraatje van Alpha om aan te kondigen dat er op de begane grond gratis bier gedronken kon worden. Hierna vertrok een delegatie Alphanen naar Asterion waar er nog gezellig gefeest werd. Trammalant begon met een Fact-bestuurder die de stoppen eruit deed springen, maar later ging ook het brandalarm af. Omdat het vrij koud was buiten, werd nog enige lichaamswarmte gedeeld, maar toen het ‘veilig’ signaal werd afgegeven, is nog met een groep audent-alpha-gee’ers geborreld.

Het was een mooie avond.
Tot de volgende.

De tapper en de SB’ers.
SB’VO

PS. Tappers ook bedankt.