Het ondernemen op de societeit, langzaamaan stroomde de kroeg vol met gegadigden voor deze activiteit. Meerdere mannen met goeie verhalen waar wat van te leren viel. Aandachtig werd er geluisterd naar deze mensen, waarbij ook het interactieve element niet ontbrak. Na deze verhalen werd de borrel ingezet. Er werd rustig wat gedronken en er werden enkele spelletjes uit de kast gehaald om te gaan spelen. De avond vervolgde zichzelf rustig en de kroeg stroomde daarom langzaam leeg. Van de net aangekondigde jaarclub battles was nog geen sprake. Volgende keer beter, er liggen niet voor niets leuke prijzen in het verschiet. De avond sloot zich af met een laatste ronde en een snelle aftaaiing van het overgebleven bezoek. Nu de schoonmaak ook al klaar is rest ons niets te zeggen dan: Tot donderdag bij Cyclus, discussieavond!

SB '15 'Vo