Het tentamendiner was heerlijk en nog veel belangrijker: er was genoeg! Dat bleek een goede reden voor menig bezoeker om toch nog even te blijven plakken. Een deel had geen tentamens of had de hoop toch al opgegeven. Dus werd er bierpong gespeeld. Eeuwige JC Kvass kwam langs om hun tweede lustrum vieren en er werd een fust in gegooid. Tot op de naborrel heeft men daarvan kunnen genieten. Het was een goede avond, zeker voor in de tentamenweken. Tappers bedankt en tot dinsdag!