Ondanks het feit dat de tentamenweken er weer aan komen, was de opkomst zeer acceptabel en ook de presentatie van de Kick-In trok nog aandacht. Maar daarbij moet wel vermeld worden, dat de meeste mensen op tijd weer naar huis gingen om de vrijdag nog capabel door te kunnen brengen om te leren. Wij verwijten niemand iets, maar TOM is hier ongetwijfeld schuldig aan.
Door het iets lagere bezoekersaantal kon er gelukkig wel uitgebreid nageborreld worden. Iets waar een selecte groep dan ook met dank gebruik van maakte.
Op naar de tentamenweken