Deze avond liep de kroeg na 21.00 snel voor. Niemand wilde iets van de Pandemonium Quiz missen. Na een aantal vragenronde die het studenten brein deden kraken. En een mooi Waku Waku Quiz werd na een individuele ronde dan eindelijk AEGEE's slimste bekend!
Na de Quiz barstte het 9/11 rampenfeest los. Iedereen mocht proberen zijn of haar vliegtuigje door het Pentagon achter de bar te gooien wat tot de nodige hectiek leed. Ook vlogen de twee mini-WTC torens op de toog in "brand" waarna een groot deel van de sjaars het nodig vond om de kroeg te verlaten. Het was hierdoor een stuk rustiger in de kroeg maar het feest was er niet minder om! Na een onverwacht bezoek van een aantal Ius Sanctus gasten aan de deur kon de schoonmaak beginnen. De manier van het weghalen van de versiering door Pandemonium deed hun naam weer eer aan. Er zijn hierbij gelukkig geen gewonden gevallen… Na een naborrel tot 7.00 met tosti's van Alpha en voor het eerst twee sjaars dit jaar kwam deze mooie avond tot een einde. Om je vervolgens de volgende dag te verslapen om op beleidsweekend te gaan.

Groeten uit Hoogeholt,

SB 08-I en 08-II