In lagerhuis-opstelling stonden de banken klaar toen de avond begon. Netjes op tijd kwamen de eerste eerstjaars binnen. Ook een voldoende aantal ouderejaars waren aanwezig om het debat wat vuur te geven. Het debat werd geopend met de stelling: "Samenwonen is het toppunt van burgerlijkheid." Verbazingwekkend genoeg kwam de eerste reactie van een bijdehante eerstejaars. Ook bij de andere stellingen verdiende zij haar finaleplaats door zich vlot uit te spreken. Na een aantal stellingen kwam de eerstejaarsfinale; "activisme binnen de studentenvereniging is goed voor je sexleven." Hierop volgde de ouderejaarsfinale; "een vrouw kan niet zonder handtas."
Na het debat hielden veel mensen het al voor gezien en gingen op huis aan. Ook de vele Quenouilles bleven minder lang dan bij hun lustrumfeestje. De avond dreigde vroeg tot z'n einde te komen, maar werd nieuw leven ingeblazen. Luidkeels gezang zorgde voor het nodige vermaak. Even leek het er op dat de OuCie spontaan z'n eerste activiteit neerzette. Maar op het gezang volgde de oprichting van een nieuwe commissie: de ZangCie met David Nijhof als praeses, Rick Hahn als Ab Actis en Paulus August Maris Schoutsen als Pro Cantor.
Met veel gezang haalde we toch de 4 uur. Met TL-punt gehaald volgde onze TL-ridder de rest van insomnia. Onze bijdhante sjaars doet dapper mee met de naborrel, na het behalen van haar eerste TL-punt.