De avond begon met een jaarclubavond voor eerstejaars verzorgd door jaarclub Pajaro Bobo, dit over het reilen en zeilen binnen jaarclubs en het daadwerkelijk oprichten ervan. Hierna bleven de sjaars de kroeg nog enige tijd voorzien van omzet, maar omstreeks half 1 werd er ineens en masse afgetaaid. Enige vers binnendruppelende leden hielpen mee de bar overeind te houden en hun frustraties te uiten in het minimaliseren van viltjes. Al met al werd het toch nog een vermaeckelyke avond! Wellicht uniek in de geschiedenis van de SSA is dat ik het lef heb gehad me in de kroeg in te schrijven voor een tentamen:$

Rond half 3 de laatste ronde erin gegooid en na een vlotte schoonmaak kon de naborrel beginnen. Uiteindelijk nog met v/d Hoorn en Rama overgebleven en om 6uur de Asterionverlichting van electriciteit ontdaan. Tijd om te slapen, over een paar uur weer aan de studie…