Het was een typische avond, vooral de mensen buiten de kroeg wisten hun stempel op de avond te drukken door het zingen van diverse liederen, waaronder het Nederlandsche en Duitsche volkslied. In de kroeg was het lange tijd rustig, wij vermoeden dat dit door een excursie naar Brussel komt. Na enige tijd druppelden de mensen binnen en werd er weer flink genoten van de aanwezige Korenwolf.

Opvallend was dat het ouderejaarsvak goed gevuld was, vooral met oud-SB'ers en dat de man/vrouw-verhouding ongewoon gunstig was. Tijdens de avond werden we nog regelmatig gestoord door zatte Tasters en Audentianen die bier aan de deur wilden hebben en gebruik wilden maken van ons toilet. Deze hebben we met veel slap geouwehoer buiten de deur weten te houden.

Wij hopen u donderdag allen weer in de kroeg te zien, zodat we er weer een mooi feest van kunnen maken.