We kunnen terugkijken op een koninghen avond. Een avond die begon met een presentatie van onze internal over het oprichten van een jaarclub, deze werd door veel eerstejaars bijgewoond. Vervolgens was er een studentpsycholoog van de UT die een verhaal hield over zijn werk en de problemen waarmee studenten zoal bij hem terecht kunnen. Direct hierna zorgden de Wasbeertjes er met hun karaoke voor dat de avond weldra op gang kwam.

Vele chansons werden ter gehore gebracht, alle niet even zuiver van toon. Vooral de aanwezige Pandemonen en oud-SB'ers lieten hun stemmen door de kroeg schallen. Dit amusante tafereel zette zich enige tijd voort, waarna de jaarclubs N.U.D.S. en *Vertigo de Wasbeertje een lesje leerden over brassen. Na een wat laffe tegenprestatie kregen ze hun Remy weer terug. De heren Wasbeertje trachtten het verenigingslied in te zetten, maar na het falen hiervan heeft de rest van de vereniging het maar overgenomen. Daarna kon het feest echt losgaan in Asterion.

Er werd gezongen, gelald, gesprongen en gedanst alsof het een lieve lust was. Een aantal lastige audentianen aan de deur probeerden ons feestje nog te verzieken, maar toen een van de heren 5 minuten met zijn schoen tussen de deur had gezeten, hadden ze er wel genoeg van. Een tweede aanval van hun zijde werd door ons beloond met een verfrissend glas water.

De avond werd afgesloten met wat deghelijcke knallers en een dito naborrel.