Sociëteitsbestuur 2004-Imaart 2004 - maart 2005

Gido Jansen

Gido Jansen
Geboren:Als een jongetje op 1983-07-13 in Arnhem
Studie:Technische Bedrijfskunde
Generatie AEGEE: 2002
1e half jaar:Retentio & BCP
2e half jaar:Praeses & BCP

Na een half jaar als Retentio onze o zo schoone Sociëteit te hebben onderhouden, heeft Gido besloten dat hij het leuk vond om zijn uitgaande post te ondertekenen met 'h.t. Praeses der Stichting Sociëteit Asterion'. Voorzitter dus. Gelukkig is Gido het type voorzitter dat gezelligheid tijdens de vergaderingen niet schuwt en zelf ook regelmatig een korte dan wel lange afdwaling maakt. Daarnaast beseft Jansen heus wel dat er ook serieuze dingen moeten gebeuren, maakt u zich daar geen zorgen over! 'Dingen doen' is dan ook zijn voornaamste bezigheid, waarschijnlijk een eigenschap die elke SB'er zich eigen mag noemen. Daarnaast zit hij nog steeds in de BCP, de BeheerdersCommissie Pakkerij, waar hij onze Sociëteit vertegenwoordigt binnen het overleg met de overige sociëteitsbesturen. Het geluk is dat hij lastig te overtuigen is, of zijn tegenargumenten nou goed of belabberd zijn (afhankelijk van tijdstip en mate van alcoholconsumptie), maakt niks uit. Mocht u tot slot vragen of opmerkingen hebben over het beleid dan wel de ideeën (die immer goed waren!), schroom dan niet deze vriendelijke jongeman in Asterion een biertje aan te bieden en het over deze of andere zaken te hebben. Ik garandeer u, een gezellige avond zal de uwe zijn!

Martijn Cornelis Jos van Steenis

Geboren:Als een jongetje op 1984-01-08 in Zeist
Studie:Toegepaste Communicatie Wetenschappen
Generatie AEGEE: 2002
1e half jaar:ab Actis
2e half jaar:Interpres
Martijn Cornelis Jos van Steenis

In het afgelopen half jaar was Van Steenis in zijn functie als ab Actis degene die veruit het meeste zijn pen vergeten was. Tevens kwam het woord agenda kwam niet voor in zijn vocabulaire. Dat hij sinds kort wel met een agenda rond loopt en het woord plannen zonder stotteren uit kan brengen heeft ons dan ook positief verrast. Zou het met studeren te maken hebben? Hij zal de functie van Interpres inhoud geven. Alle communicatie tussen de stichting en de vereniging loopt via hem. Wenst u een activiteit te organiseren stuur hem dan een mailtje en deze enthousiasteling draagt er zorg voor dat de aanvraag behandelt wordt door het bestuur van onze schoone Sociëteit. Aangezien zijn mopperende doch dankbare baas hem nog niet heeft verwijderd uit het personeelsbestand, werkt hij nog steeds voor Amnesty als betaalt vrijwilliger en kan hij zijn bijdrage aan de stichting middels een hoge drankrekening blijven maken. Gelukkig maar dat, hoewel zijn studie, werk en taken voor de Stichting zijn tijd opeisen, Van Steenis altijd aanwezig is in Asterion. Ziet u hem de bar overeind houden, geef hem dan nog een biertje en ga een goed gesprek aan. Kijk alleen niet verbaast als hij tijdens een gabbernummer wegstuitert. Ringkingkedingking.

Evert Erik van Hamersveld

Evert Erik van Hamersveld
Geboren:Als een jongetje op 1984-07-05 in Utrecht
Studie:Toegepaste Communicatie Wetenschappen
Generatie AEGEE: 2002
1e half jaar:Mercator
2e half jaar:Retentio

Verdomd! Evert studeert! Deze man heeft besloten om ook wat met die inschrijving aan de UT te gaan doen en daadwerkelijk eens wat van die studiepunten te verzamelen. En erg actief mogen we wel zeggen. De tweede helft van zijn SB-avontuur heeft Evert besloten om de uitdaging aan te gaan om het beheren van ons aller mooie Asterion te combineren met een zelfverrijking op het toegepast communicatie vlak. Hulde daarvoor! Maar dat studeren is wel leuk natuurlijk, maar wel graag met mate. De omzet mag er natuurlijk niet onder lijden. De bar overeind houden is Evert trouwens wel erg goed in met het welbekende Premium Pilsner, of een Palm in de handpalm. Mochten deze ontbreken, schroom dan niet om hier wat aan te doen. Een goed gesprek, of gewoon een beetje debiel doen maken dat het goed vertoeven is naast hem aan de bar. Zijn status als lid van Klub Canschloosch is hij voorlopig in ieder geval niet kwijt, hoewel er natuurlijk ook gewerkt moet worden. Na een half jaartje inkoop werd het echter wel tijd voor een nieuwe uitdaging. Gezien het feit dat hij toch vrijwel altijd aanwezig is in de kroeg, heeft Evert de taak op zich genomen om en dan ook voor te zorgen dat alles in de kroeg functioneert en dit ook blijft doen. In zijn nieuwe functie als Retentio kreeg hij na een lange strijd al reeds een nieuw putje de grond in gedreund en vele successen zullen nog volgen. Mocht u per abuis iets slopen in Asterion, gaat u schamen, maar Evert is de man die u belt. Maarre, niet te vroeg, want dan is de kans groot hem slapende te treffen, wat een goede communicatie niet bevordert.