Voorlopig zijn we gesloten.

Hieronder staan de regels bij opening geldend in de kroeg. Voor extra informatie kan je altijd mailen naar sb@onzekroeg.nl.

Inschrijven:
Wij werken met inschrijvingen. Bij de mail zit elke week een link waar je op de AEGEE site kan inschrijven voor een kroegavond. We hebben wel een maximum aantal inschrijvingen per avond. Als de max overschreden wordt kom je in de wachtlijst te staan. Daarnaast nog een paar vanzelfsprekende dingen die wij toch expliciet willen noemen. Je kan je alleen voor jezelf inschrijven, ruilen is dus niet toegestaan. Als je je hebt ingeschreven verwachten we ook dat je komt.

Regels:
Wij nemen over het algemeen de regels over van de commerciële horeca. Dit houdt in op 1.5 meter van elkaar aan een tafel zitten. De uitzondering hierop zijn tweetallen en huishoudens. We gaan op dit moment uit van een maximum bezoekersaantal van 24 personen conform deze normen. Voor de rest is het belangrijk dat elke kroegbezoeker bekend is met de General Corona Regulations UT, zie bijlage. De aanvullende regels voor de Pakkerij zijn:
–        Bij binnenkomst en verlaten handen desinfecteren
–        Een persoon per toiletgroep
–        Eenrichtingsverkeer
–        Er kan alleen op rekening gedronken worden

Daarnaast is er op elke tafel is desinfecterende alcohol aanwezig om handen en tafels te desinfecteren. Dit is alleen hiervoor bedoeld!

Blijf bij klachten thuis. Als je door klachten niet aanwezig kan zijn stuur dan een mail. Het SB behoudt het recht om mensen weg te sturen als zij zich niet aan de bovengenoemde regels houden.